Inname

 

DE HAAGSE DAMES

Wij adviseren u om, voordat u uw kleding komt inbrengen, eerst even te bellen of er nog ruimte is in de winkel voor nieuwe inbreng: 070 7859698.  Inbreng bij voorkeur op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur.

 

SPELREGELS BIJ INNAME VAN KLEDING

 1. U kunt altijd binnenkomen voor inbreng van artikelen tijdens onze openingsuren. Dit doet De Haagse Dames voor u als wij uw artikelen hebben ingenomen:
 • Wij administreren uw gegevens, daarvoor geeft u door ondertekening van dit formulier toestemming;
 • Op onze website dehaagsedames.nl staat altijd een exemplaar van de meest recente regels bij inname;
 • Wij verstrekken u een overzicht van uw ingebrachte artikelen;
 • Wij voorzien uw artikelen van een passende prijs. De verkoopprijs kan door de Haagse Dames tussentijds worden verhoogd of verlaagd.
 • Wij presenteren uw artikelen in onze winkel en doen ons best om ze te verkopen;
 • Wij registreren elke verkoop;
 • U ontvangt 40% van de verkoopprijs van uw artikelen. Wij betalen u uit wanneer u daarom verzoekt. Uitbetaling kan tot uiterlijk een jaar na verkoop.
 1. Wij werken op basis van consignatie. De ingebrachte artikelen blijven dus uw eigendom en zijn voor uw risico in de winkel aanwezig. De Haagse Dames is niet verantwoordelijk voor schade aan uw artikelen, ook niet door bijvoorbeeld zoekraken, diefstal, brand of waterschade. Uiteraard proberen wij deze risico’s te voorkomen.
 1. Om te voorkomen dat uw artikelen meegaan in de uitverkoop kunt u ze ophalen voordat de uitverkoopperiode begint. Dat is voor de winteruitverkoop 1 januari en voor de zomeruitverkoop 1 juni, tenzij middels de nieuwsbrief is aangekondigd dat de uitverkoop eerder begint.
 1. Na de uitverkoop kunt u uw niet verkochte artikelen van het winterseizoen ophalen voor 1 maart en die van het zomerseizoen voor 1 september. Na 1 maart dan wel 1 september zijn uw niet verkochte artikelen eigendom van De Haagse Dames.
 1. Veranderingen in deze regels worden op uw e-mailadres aan u gecommuniceerd. Na een wijziging heeft u twee weken de tijd om uw artikelen op te halen, anders mogen wij ervan uit gaan dat u akkoord bent met de wijzigingen. Geeft u geen e-mailadres op, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om op onze website regelmatig te controleren of er sprake is van een wijziging van de regels.