Inname

 

DE HAAGSE DAMES

Wij adviseren u om, voordat u uw kleding komt inbrengen, eerst even te bellen of er nog ruimte is in de winkel voor nieuwe inbreng: 070 7859698.  Inbreng bij voorkeur op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur.

 

SPELREGELS BIJ INNAME VAN KLEDING PER 15 APRIL 2024

  1. U kunt altijd binnenkomen voor inbreng van artikelen tijdens onze openingsuren.

  Dit doet De Haagse Dames voor u als wij uw artikelen hebben ingenomen:

  • Wij administreren uw gegevens, daarvoor geeft u door ondertekening van dit formulier toestemming;
  • Wij verstrekken u een overzicht van uw ingebrachte artikelen;
  • Wij voorzien uw artikelen van een passende prijs. De prijs kan door de Haagse Dames worden verhoogd of verlaagd;
  • Wij presenteren uw artikelen in onze winkel en doen ons best om ze te verkopen;
  • Wij registreren elke verkoop;
  • U ontvangt 40% van de verkoopprijs van uw artikelen. Wij betalen u uit wanneer u daarom verzoekt. Uitbetaling kan tot uiterlijk een jaar na verkoop.

   

  1. Wij werken op basis van consignatie. De ingebrachte artikelen blijven dus uw eigendom en zijn voor uw risico in de winkel aanwezig. De Haagse Dames is niet verantwoordelijk voor schade aan uw artikelen, ook niet door bijvoorbeeld zoekraken, diefstal, brand of waterschade. Uiteraard proberen wij deze risico’s te voorkomen.

   

  1. U kunt uw niet verkochte artikelen ophalen wanneer u wilt. Na 1 maart respectievelijk 1 september zijn uw niet verkochte en niet opgehaalde artikelen eigendom van De Haagse Dames.

   

  1. Op onze website dehaagsedames.nl staat altijd een exemplaar van de meest recente regels bij inname. Ook in elke nieuwsbrief staan deze regels. Veranderingen in deze regels worden op uw e-mailadres aan u gecommuniceerd. Na een wijziging heeft u twee weken de tijd om uw artikelen op te halen, anders mogen wij ervan uitgaan dat u akkoord bent met de wijzigingen. Geeft u geen e-mailadres op, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om op onze website regelmatig te controleren of er sprake is van een wijziging van de regels.